Thursday, October 7

வாழ விடு...

என் கனவான நினைவே...

என் நிழலான நிஜமே...

என் காதலான அன்பே.....

உன்னோடு வாழப்போவது யாராகினும்

உன் காதலை சுமப்பது நான் மட்டுமே!

பிறப்பும் இறப்பும் தனிமையில் - ஆனால்

என் வாழ்வு உன் அருகாமையில்...........

என்னை கொஞ்சம் வாழ விடு <:)>

No comments:

Post a Comment